บริษัท ยูไนเต็ดอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
โรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย เส้นบะหมี่ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแป้งสาลี
ที่เน้นการผลิตอาหารปลอดภัย ไม่ใส่วัตถุกันเสีย 
.
ที่นำทักษะด้านการเรียนรู้แบบ Lifelong Learning
เพื่อมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
ที่ถือว่าเป็นปัจจัยหลักของบริษัท
.
สู่รางวัล Bai Po Business Awards รางวัลเกียรติยศ เชิดชู 5 เอสเอ็มอีไทยสร้างธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด
ผู้ผลิตเครื่องอบแห้ง เครื่องเทศ และวัตถุดิบ
สำหรับอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร 
.
ถึงแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้มากขึ้น
การมองโอกาสของภาคธุรกิจอาหารในอนาคต
เพื่อปรับและเพิ่มมูลค่าของสินค้า
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าจากการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
.
สู่รางวัล Bai Po Business Awards รางวัลเกียรติยศ เชิดชู 5 เอสเอ็มอีไทยสร้างธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท นวกาญจน์โลหะชลบุรี บริษัทที่เริ่มจากโรงงานหลอมโลหะ
ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ ออกแบบฝาเหล็ก
ที่เปลี่ยนจากฝาท่อธรรมดาเป็นงานศิลปะที่มีลวดลายสีสัน
และสามารถบอกเล่าเรื่องราวผ่านฝาท่อที่คนทั่วไปมองข้ามได้
.
สู่รางวัล Bai Po Business Awards รางวัลเกียรติยศ เชิดชู 5 เอสเอ็มอีไทยสร้างธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

จากความฝันเล็กๆ ของเด็กม.ปลาย 2 คน
สู่ธุรกิจร้านอาหารผักออแกนิคยอดนิยม โอ้กะจู๋
ที่นำความรู้ด้านเกษตรออแกนิคประกอบกับบริหาร
สร้างสวนผักปลอดสารพิษ
.
สู่ร้านอาหารสลัดผักออแกนิคชื่อดัง
ซึ่งในปัจจุบันสามารถขยายสาขามากถึง 13 สาขา

แนวทางการทำงานและวิสัยทัศน์ขององค์กรในยุคอนาคต นอกจากจะต้องเน้นเรื่องจรรยาบรรณแล้ว ต้องสามารถนำจุดแข็งของตัวเองพัฒนาให้บริษัทเติบโตควบคู่กับปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม
#MissiontotheMoon #MissiontotheMoonPodcast

การทำงานเก้อหมายถึง งานที่ทำออกมาแล้วไม่ได้ใช้หรือการที่งานนั้นต้องนำกลับมาแก้ไขภายหลัง ซึ่งในชีวิตจริงไม่มีใครอยากเจอปัญหานี้เพราะทุกคนล้วนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบงานในส่วนอื่นเช่นกัน ดังนั้นต้องแก้ปัญหาด้วยการสั่งงานชัดเจนและเข้าใจตรงกันในทุกฝ่าย

การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ที่ต้องเลือกใช้ระหว่าง “ความรู้สึก” หรือ “เหตุผล” สิ่งที่เป็นตัวตัดสินใจนั้นต้องขึ้นอยู่กับกรณีของงานและอยากให้คำนึงถึงเสมอว่าทุกการตัดสินใจนั้นล้วนมีผลตามมาเสมอ

การเลือกคนเข้ามาทำงานถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องใช้ทุนเยอะ เพราะการที่จะหาคนที่สามารถจัดการงานได้ดีและเข้ากับองค์กรได้ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย ดังนั้นเราไม่สามารถเลือกคนที่ตรงตามใจเรามากนัก แต่เราสามารถเลือกที่จะทำงานร่วมกันได้โดยใช้ผลของงานเป็นที่ตั้ง

บางครั้งปัจจัยที่พนักงานเก่งๆลาออกอาจเกิดมาจากการที่องค์กรไม่มีการพัฒนาความสามารถรวมไปถึงมองไม่เห็นความก้าวหน้าและทำให้ขาดแรงจูงใจในการทำงาน หลายคนจึงเลือกที่จะลาออกเพื่อหาความก้าวหน้าของตนเอง

คุยเรื่องการตัดสินใจครั้งสำคัญ ระหว่างสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจนาย
กับถูกใจนายแต่ไม่ค่อยถูกต้อง ลูกน้องอย่างเราควรเลือกข้างไหน

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App