คุยเรื่องวิธีการแจ้งเตือนข่าวร้ายหรือสัญญาณอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นกับตัวลูกน้องที่เจ้าตัวอาจจะไม่รู้ตัว​

คุยเรื่องที่มาและแนวทางการจัดการกับธุรกิจครอบครัว หน่วยธุรกิจที่เล็กที่สุดและมีความสำคัญที่สุดในโลกว่า เราจะบริหารจัดการกับธุรกิจที่มีสมาชิกในครอบครัวร่วมบริหารอย่างไรให้เป็นไปอย่าราบรื่นทั้งผลงานและความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว

คุยเรื่องการจัดการกับเรื่องพนักงานของบริษัทที่บางครั้งก็อยากเป็น supplier จัดการอย่างไรไม่ให้เกิด 
”ผลประโยชน์ทับซ้อน” และขระเดียวกันบริษัทก็ไม่เสียโอกาสในการได้ของดีราคาถูกอีกด้วย

คุยกับ คุณเมธา สิมะวรา ผู้บริหารรุ่นที่ 3 ของธุรกิจยาตะขาบห้าตัว เรื่องการเพิ่มกำไรให้ธุรกิจด้วยประสิทธิภาพของการทำงานจากทีมหลังบ้าน (Operation)

หัวหน้าที่ทำงานมาสักระยะ น่าจะเคยมีประสบการณ์การเชิญพนักงานออก ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ตั้งแต่ ลูกน้องไม่เข้ากับองค์กร ทำงานไม่ได้ตามเป้า มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไปจนถึงเรื่องของการปรับโครงสร้างองค์กร เพราะถูก Disruption เลยต้อง Lay off แบบฟ้าผ่า แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร หัวหน้าแทบทุกคนก็รู้สึกเจ็บปวด และหนักใจกันทั้งนั้น

ดังนั้นทั้งหัวหน้าและลูกน้องต่างก็ต้องมีวิธีเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้ เพราะมันสามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้...

คุยกับคุณวุฒิกานต์ และคุณชนิสรา วงศ์ดีประสิทธิ์ ผู้ก่อนตั้ง Diamond Grains เรื่อง การเติบโตของแบรนด์โดยใช้ความเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการเป็นศูนย์กลาง

คุยเรื่องบรรยากาศการเลื่อยขากันในองค์กร

คุยกับคุณวุฒิชัย เจริญศุภกุล ผู่ก่อตั้ง Oh Veggies ผักสลัดพร้อมทาน คุยเรื่อง Experience Global, Act Local การสร้างระบบการทำงานที่ยั่งยืนให้ธุรกิจ โดยประยุกต์จากประสบการณ์การทำงานในองค์กรข้ามชาติ

คุยกับคุณสุรนาม พานิชการ ผู้ก่อตั้ง Tofu San คุยเรื่องการก้าวขึ้นสู่อันดับหนึ่งผ่านการมองโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นและการมีทีมงานที่แข็งแกร่ง

คุยเรื่องความยากลำบากของการเป็นผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management) ขององค์กร
เมื่อเจ้านายเอาอย่างนึงแต่ลูกน้องของเราอยากทำอีกอย่าง คนกลางจะวางตัวอย่างไร
 

Load more